Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!

Naar nu blijkt uit een z.g. Raads Informatie Brief (RIB) heeft er op 6 december vorig jaar overleg plaatsgevonden tussen de Wethouders Ron de Haan en Els Kruijt en Gedeputeerde Rosan Kocken over de inrichting van de polder Kortenhoef Oost én de vuilnisbelt Groenewoud. Dat overleg bleef onder de radar, want de raad en de inwoners wisten van niets!

Wethouder Ron de Haan (DLP) (Foto: Douwe van Essen)

Gedeputeerde Jeroen Olthof (foto: Prov. Noord Holland)

Uit de bevestigingsbrief over dat gesprek, die Gedeputeerde  Jeroen Olthof op 31 januari aan het college van Wijdemeren zond, komt zonneklaar naar voren dat sanering van de belt Groenewoud, voor wat de provincie betreft, geen enkele prioriteit meer heeft. Waar tientallen jaren geleden al de noodzaak werd gevoeld om de zwaar vervuilde belt te saneren of af te dekken en in ieder geval onder controle te houden en 10 jaar geleden nog een groot circus met de firma Afvalzorg werd opgetuigd om de belt te saneren,  is die noodzaak plotseling verdampt, zo lijkt het. Waar nu plotseling wel druk op wordt gezet is het Nederlands Natuurnetwerk (NNN).

Uit het overleg met de beide Wijdemeerse wethouders concludeert de provincie nu in het kort: “Laat die belt maar liggen. Niemand heeft er last van en hij kan geen gevaar. Laat maar zitten. We kijken er over een paar jaar wel weer naar als dat nuttig blijkt te zijn.” (Wat ze er niet bij zetten is: We gaan er samen met Afvalzorg nieuwe natuur van maken, die gaat meetellen voor de subsidie uit Brussel.)

Twee zielen blijken er toch één te zijn

Ik schreef eerder dat er in GS twee zielen huisden. Een ziel die zich hard maakt voor het NNN en daartoe zelfs wil gaan onteigenen vanwege Europese subsidies. En een ziel die de belt Groenewoud onschadelijk wil maken samen met Afvalzorg. Uit de bevestigingsbrief van Noord Holland blijkt nu dat er nog maar één ziel in GS huist. De NNN ziel die over alles en iedereen heen walst en daarom van de belt natuur maakt. Dat lijkt besloten te zijn op 6 december  in overleg met de wethouder Ron de Haan (DLP) en Els Kruijt (VVD).

Citaat uit de bevestigingsbrief van 31-1-2024 van Noord Holland inzake het gesprek op 6 december.

Politieke antennes?
Wethouder Els Kruijt (VVD) (Foto Douwe van Essen)

Dat is licht verbijsterend. Een totale afwezigheid van politieke antennes bij de beide wethouders. De kwestie houdt Kortenhoef en ’s Graveland al 50 jaar bezig. De problematiek van de belt Groenewoud was zeker bekend bij wethouder Els Kruijt. Zij zat in de raad van ‘s-Graveland toen burgemeester Wim Kozijn al in 1994-1998 verzuchtte dat de belt gesaneerd moest worden, maar dat de financiën van het dorpje ‘s-Graveland absoluut niet toereikend waren om dat te financieren. In de Wijdemeerse Webkrant bouwde ik een dossier van pakweg 50 artikelen op over de belt Groenewoud van 1999 tot 2018.

De belt houdt de gemoederen al vanaf begin jaren zeventig bezig. Dan mag je verwachten dat de wethouders de inhoud van het belangwekkende gesprek op 6 december met de provincie per omgaande delen met de gemeenteraad, de belanghebbenden en de inwoners van Kortenhoef. Niet dus!

Update 9 maart 2024

De  kwestie kwam in februari aan het rollen omdat CU en DB in Wijdemeren schriftelijke vragen aan het college van B&W stelden over de media die schreven over het onderzoek van Witteveen en Bos over NNN in Kortenhoef, dat met geen woord sprak over de belt Groenewoud en de verbijstering die dat in Kortenhoef te weeg bracht.
De antwoorden van het college op de vragen van DB en CU werden gegeven in de RIB van 27 februari. Als gevolg van die vragen werden ook door PS (Michel Klein (CU)) vragen gesteld aan GS NH.

Brandbrief van 1 augustus 2023

Op 1 augustus 2023 zond het toenmalige college van Wijdemeren nog een brandbrief naar de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (Toezichthouder Milieu) over de belt, de gevaarlijke stoffen in de belt en het gevaar van uitspoelen in het grondwater naar de Horstermeer. Ook werd gevraagd om een oordeel over de plannen van Afvalzorg. In die brief wordt o.a. wel de wens uitgesproken om de belt af te dekken, c.q. saneren.

Waar hebben we het over? Uit de brandbrief.

Voor de nieuwe Kortenhoevers en de beide wethouders antwoord op de vraag:  “Hoe komt die rommel daar?”
Uit Vrij Nederland 19 maart 1983. Kleine Gifatlas van Nederland

In de jaren voor 1980 (voor het gifschandaal in Lekkerkerk) was men zich niet bewust van de problemen die ongecontroleerde stort van allerlei chemicaliën op termijn zouden veroorzaken. Voor de belt Groenewoud, die in de top 30 van vervuilde belten staat (Vrij Nederland Kleine Gifatlas) , gold dat ook. Tal van bedrijven uit de omgeving stortten daar toen vaten met van alles en nog wat aan chemische troep in diepe putten. Polak en Schwartz, Philips Duphar, teer van de Gasfabriek van Hilversum, etc., etc. De belt werd gesloten in 1973, nadat hij een paar keer spontaan in de fik was gevlogen. Pas veel later, in de jaren 80, ontstond het besef dat die stort erg schadelijk was voor het grondwater en het leefmilieu.

Commissie Ruimte en Economie

Volgende week op 12 maart om 20.00 uur is er een commissie Ruimte en Economie waar op verzoek van alle partijen gesproken zal worden over de ontwikkelingen in de polder Kortenhoef. Bij de stukken voor dat behandelverzoek zit een stuk met de titel “Plan Groenewoud”. Eén zin uit dat stuk wil ik u niet onthouden en dat is deze:

"Ad 1) Sanering stortlocatie
De stortplaats Groenewoud is in gebruik genomen in 1959. In 1973 is er officieel een eind gekomen aan het gebruik als stortplaats. Het gaat om een opvulling van oude zandwinningsgaten met huisvuil, straatvuil en sloopafval. Dit vuil is afgedekt met een deklaag grond van kleiner dan 0,50 meter."

Huisvuil, straatvuil en sloopafval. Wie gelooft dat Philips Duphar, Polak en Schwartz, De Lepelaar en de Gasfabriek Hilversum, etc.  sloopafval en huisvuil produceerden is wel erg goedgelovig.

Ook in Zuid Holland

Die NNN dictaten worden ook in andere provincies als pijnlijk ervaren. Bijvoorbeeld in Zuid Holland. Daarover staat een artikel in Binnenlands Bestuur met als onthullende titel “Dat voelt als onderhandelen met de revolver op tafel”.

 

2 gedachten op “Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!”

  1. Dit betekent de definitieve doodsklap voor welke bouw dan ook in de Horstermeer èn voor VLEK en voor Zuidsingel 8…..Zonder diepgaand – letterlijk – grondwateronderzoek wordt iedereen gefopt door NHse ambtenaren die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is. Hoe noem je dat? Juist, kortzichtig

  2. Als er ergens weer eens drugsafval wordt geloosd spreekt men van ernstige vervuiling en gevaarlijke situatie. In Kortenhoef gaat men 1 van de 35 meest ergste gifbelten van Nederland doodleuk tot natuurgebied verklaren.
    Al die vaten die ik daar in de zomer van 1970 zag liggen was dat huisvuil, straatvuil of sloopafval? Tegen de onderzoeker of ambtenaar die dat beweert dat er zou liggen zou ik willen zeggen : neem je moeder in de maling.
    Huisvuil e.d. werd er legaal gestort en de rest illegaal. Het hek naar de belt stond altijd open. Dus in de avond en in het weekend kon iedereen alles daar kwijt.
    Het nadeel van illegale stort is natuurlijk ook dat er geen enkele administratie is over wat er werd gestort. Hoewel de bedrijven die genoemd worden doen vermoeden dat het geen zuivere koffie is, weet niemand dus wat er precies ligt. Vooral de deskundigen die in Kortenhoef bezig zijn weten dat niet. Om het wel te weten is het noodzakelijk om boringen te doen op een raster met mazen van minder dan 50 centimeter.
    De vraag die overblijft is of de raadsleden zich ook in de maling laten nemen en dat ze allang blij zijn dat ze er niet meer over na hoeven denken omdat de provincie zegt dat het veilig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.