Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?

In de Gooi-en Eemlander stond op 16 juli dat Wijdemeren de adem in houdt. Wat staat er in het onderzoeksrapport van Necker van Naem?  Geeft het rapport een advies over het voortbestaan van Wijdemeren en welke maatregelen zijn nodig om tot een goed functionerende  gemeente  te komen?

(© www.desteven.nl)

Citaat

Uit het stuk van Hans van Keken in de krant over het vrijgeven van het rapport van Necker van Naem:

“Zoiets vraagt een zorgvuldige voorbereiding”, verklaart de burgemeester, die laat weten dat hierover inmiddels afspraken zijn gemaakt met de fractievoorzitters. Larson wees er tijdens de recente raadsvergadering op dat de gemeenteraad weliswaar het hoogste orgaan is, maar dat die niet over de organisatie zelf gaat. "Het is echt aan de directie om daar een oordeel over te vellen. Wij willen de medewerkers zelf eerst zoveel mogelijk informeren. De directie zelf is nu aan het bekijken wat het rapport voor ons betekent. Welke stappen moeten we zetten, wat betekent het voor ons als organisatie, ook in financieel opzicht.”
De Directie buigt zich over het rapport

In ieder geval is duidelijk dat het definitieve rapport van Necker van Naem aan het college is aangeboden en dat de directie zich buigt over welke stappen gezet moeten worden en wat het rapport voor de gemeente betekent. De directie is een vreemd woord. Het komt in de Gemeentewet niet voor. Hoogst waarschijnlijk wordt daar de gemeentesecretaris mee bedoeld, want de Gemeentewet zegt in artikel 100 “in iedere gemeente is een secretaris en een griffier”. Maar we moeten van Jan Verbruggen (CDA) meer ondernemend denken en dit is daar een voorbeeld van. De oubollige term gemeentesecretaris is vervangen door directie. Een woord dat volgens Van Dale op een, maar ook op meer personen kan duiden.

“U bent wel het hoogste orgaan , maar U gaat niet over de organisatie”.

Aldus sprak de burgemeester: ”Het is echt aan de directie om daar een oordeel over te vellen.” Is dit een juiste uitspraak?. De Raad gaat wel degelijk over de inrichting van de organisatie. Naar mijn oordeel moet een onderscheid gemaakt worden tussen de inrichting  en het beheer van de organisatie.
De raad kan bij verordening de inrichting van de organisatie vaststellen o.a. de omvang van de personeelsformatie, maar de gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het beheer van de organisatie. Anders gezegd heeft die de leiding over de organisatie. Er is geen gezagsrelatie tussen de Raad en de medewerkers. Als een raadslid iets te klagen heeft over een medewerker dan dient hij met zijn opmerking of klacht of bij de burgemeester of bij de secretaris te zijn.
De secretaris legt verantwoording  af aan het college. De secretaris heeft geen zelfstandige beleidsbevoegdheden. Als de burgemeester zegt dat dat  het aan de directie is om daar een oordeel over te vellen is dat totaal onjuist. De directie velt geen enkel oordeel, maar mag uiteraard in het advies, dat hij voorbereidt voor het college, zijn ideeën te berde brengen en zijn oordeel geven. Maar het woord “vellen” veronderstelt “het nemen van beslissingen”. Dat is niet aan de directie maar aan het bestuur.

Burgemeester Crys Larson (Foto: Douwe van Essen)

De burgemeester spreekt over de stappen die gezet moeten worden ook in financieel opzicht. Nu zijn we weer bij de Raad. Die heeft het  budgetrecht en wat de directie ook vindt, de Raad bepaalt wat er wordt uitgegeven. Een tweede reden waarom de Raad een eindoordeel heeft over het rapport. Organisatieverandering en financiële gevolgen zijn zaken waar de Raad over beslist.

Een goede behandeling in ieders belang
Artikel Hans van Keken, Gooi en Eemlander 16 juli 2021.

Dat het college kiest voor een zorgvuldige behandeling van het rapport is in ieders belang. Het rapport heeft  ongetwijfeld gevolgen voor de medewerkers. Het is dus goed dat zij ten volle op de hoogte worden gesteld. Te beginnen met de OR. Hun oordeel moet in gespreksverslagen aan het rapport worden toegevoegd, want voor de Raad is het belangrijk ook hun mening mee te wegen. Maar het blijft merkwaardig dat straks 160 medewerkers de inhoud van het rapport kennen en dat de leden van het hoogste orgaan van de gemeente nergens van afweten.

Het rapport had ook onder geheimhouding aan de Raad kunnen worden verstrekt. Dat zou mijn keuze zijn geweest.

Wim Kozijn

Eén gedachte op “Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?”

  1. “U bent wel het hoogste orgaan , maar U gaat niet over de organisatie”. Deze opmerking van de burgemeester toont helaas weer aan dat zij een gebrekkig begrip heeft van de wet en de vereiste verhoudingen tussen de organen. Kort na haar aantreden schreef ik op Rading-0 dat we haar het voordeel van de twijfel moeten gunnen en ook een passende inwerkperiode. Beide zijn inmiddels niet meer van toepassing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.