Stank rond rapport Necker van Naem, dankzij vooral burgemeester Larson

Je kon erop wachten en het is dus ook gebeurd. Bij de gemeenteraad zijn vragen gerezen over de eerste auteur van het rapport van bureau Necker van Naem over de gemeentelijke organisatie van Wijdemeren: het Hilversumse CDA-raadslid Evert Jan Kruijswijk Janssen. De ultrakorte antwoorden van burgemeester en wethouders verspreiden een nauwelijks te harden geur.

Evert Jan Kruijswijk Jansen. (Foto bureau Necker van Naem)

Het probleem met Kruijswijk Jansen is bekend. Eerder stelde ik het aan de orde op Rading Nul. De onderzoeksleider bij dit project zit voor het CDA in de raad van uitgerekend de buurgemeente die eerder gold (en voor PvdA/GroenLinks Wijdemeren nog steeds geldt) als potentiële fusiepartner van Wijdemeren. In Hilversum dus, de buurgemeente die mogelijk op enig moment opnieuw fusiepartner wordt van Wijdemeren.

Uit dien hoofde kan Kruijswijk Jansen een politiek belang hebben dat niet hoeft te stroken met de Wijdemeerse belangen. Ook is hij vast goed op de hoogte van de standpunten van zijn partijgenoten in de Wijdemeerse gemeenteraad. Een en ander zou van invloed kunnen zijn, zo niet op het onderzoek dan wel op het rapport van Necker van Naem. Een kind kan snappen dat dat foute boel is.

Donderdagavond

Het onderzoek en het rapport van Necker van Naem komen donderdagavond aan de orde in een Wijdemeerse commissievergadering. Met het oog daarop konden fracties tevoren technische vragen stellen. Die vragen plus de antwoorden van burgemeester en wethouders zijn inmiddels beschikbaar. De antwoorden stemmen niet vrolijk.

De VVD en D66 (coalitiepartijen) hebben gevraagd of het college tevoren wist dat Kruijswijk Jansen in de Hilversumse raad zit (vragen 18 en 39 in het document). Het antwoord van burgemeester en wethouders: ,,Het was ons niet bekend dat één van de onderzoekers lid is van de gemeenteraad van Hilversum. Wel dat hij gemeenteraadslid is, maar niet dat dit in Hilversum is’’.

In zijn beknoptheid roept dat direct nieuwe vragen op. Hoe wist het college dat Kruiswijk Jansen in een gemeenteraad zit? Was dat zelf opgedane wetenschap? Heeft bureau Necker van Naem dat gemeld?

College negeert vraag

In antwoord op een vervolgvraag van de VVD had het college daarover duidelijkheid kunnen scheppen. Als het college niet wist van het Hilversumse raadslidmaatschap van Kruijswijk Jansen ‘bent u (dan) met ons van mening dat dit gemeld had moeten worden door Necker van Naem?’ Uitstekende vraag van de liberalen. Maar burgemeester en wethouders (burgemeester Crys Larson is voor het onderzoek de eerstverantwoordelijke) negeren die vraag. Ze geven geen antwoord. De nieuwe vraag die dat oproept: waarom gaan Larson en haar wethouders een antwoord uit de weg? Valt er iets te verheimelijken? Moet Necker van Naem om welke reden ook uit de wind worden gehouden?

De VVD stelde nóg een logische vraag: als het college wél wist van het raadslidmaatschap van Kruijswijk Jansen, ‘is dit vooraf besproken is het College?’ Ook hier komen de liberalen van een koude kermis thuis: weer geen antwoord van het college. En alweer wekt dat geen vertrouwen. Heeft het college wellicht opnieuw iets weg te moffelen?

Beïnvloeding?

D66 krijgt – net als de VVD – ten antwoord dat het college wél wist van het raadslidmaatschap van Kruijswijk Jansen, maar niet dat dat in Hilversum is. De Wijdemeerse Democraten stelden nog een vraag. ,,In hoeverre kan dit raadslidmaatschap de inhoud en de redactie van het rapport hebben beïnvloed?’’

Dat is inderdaad de pikante hamvraag. Burgemeester Larson en haar wethouders maken zich er voorlopig vanaf door te antwoorden: ‘Politieke vraag’. Ofwel: deze vraag hoort niet thuis bij technische vragen, dus geven we geen antwoord. Nu is die vluchtweg maar heel kort bruikbaar. D66 zal zich vast de kans niet laten ontnemen in de raadscommissie en anders in de gemeenteraad opnieuw met die vraag te komen. Want de kern van de zaak is inderdaad of Kruijswijk Jansens kwestieuze dubbelfunctie invloed heeft of kan hebben gehad op het onderzoek in Wijdemeren en de rapportage daarover.

Onderzoek opnieuw doen

In eerste instantie is het antwoord natuurlijk simpel: ja, die dubbelfunctie van Kruiswijk Jansen kan invloed hebben gehad. De echte vraag is daarom: hééft Kruijswijk Jansen ook onheuse invloed uitgeoefend? In een eerdere beschouwing heb ik aangegeven dat op zijn allerminst de schijn bestaat dat hij dat inderdaad heeft gedaan. Tegelijk is het bijna ondoenlijk bij zo’n rapport (alle) sporen van eventuele beïnvloeding aan het licht te brengen.

Met dat alles in het achterhoofd kan een onbevangen lezer van het onderzoeksrapport die weet dat de eerste auteur een dubbele pet heeft eigenlijk maar één ding doen. Dat is: het rapport terzijde leggen als (potentieel) te dubieus en daarmee waardeloos geworden. Het is dan heel erg jammer van alle moeite en van het geld dat de gemeente erin heeft gestoken, maar op een rapport dat zulke grote twijfels oproept, valt toch moeilijk de toekomst van de gemeente (mede) te bouwen. Wie zuiver redeneert, kan alleen maar zeggen: dit rapport moet helaas de prullenbak in. Een ander bureau moet het onderzoek opnieuw  doen.

Wie verantwoordelijk?

Dat is een nogal dramatische stap, er is bovendien geld mee gemoeid en dat bezit Wijdemeren toch al niet in overvloed. Daarom is de vraag belangrijk hoe het zo ver heeft kunnen komen en wie of wat daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Voor een antwoord moeten we even terug naar het antwoord van het college op de vraag van VVD en CDA: wist u dat een van de onderzoekers/auteurs tevens gemeenteraadslid (in Hilversum) is? Ja, zegt het college, we wisten dat Kruijswijk Jansen ook gemeenteraadslid is, maar niet dat hij dat in Hilversum is.

Zoekmachine

Je vraagt je dan af of vervolgens bij burgemeester Larson en haar college nooit de vraag is opgekomen: ‘Goh, waar zou Kruiswijk Jansen dan raadslid zijn? In een van onze buurgemeenten misschien?’ Andere vraag: leest dan niemand van de collegeleden De Gooi- en Eemlander een beetje behoorlijk? Sinds Kruiswijk Jansen in 2018 tot de Hilversumse gemeenteraad toetrad, werd hij in die krant tot nu toe 25 keer met name genoemd. Of nog simpeler: heeft niemand bedacht Kruiswijk Jansen eens in de Google-zoekmachine te gooien? Had burgemeester Larson dat gedaan, dan had ze bovenin haar beeldscherm dit gezien:

Dan hadden toch alarmbellen moeten afgaan, zou je denken. Maar kennelijk hebben Larson c.s. zich niets afgevraagd. Kennelijk hebben Larson c.s. niet gegoogled. Dat wil zeggen . . . .

Foei!

Van het gehannes met het onderzoeksrapport wordt ook een goedwillende beschouwer nogal wantrouwig. Dus borrelt de gedachte op – foei! – dat Larson c.s. misschien wél de logische vraag hebben gesteld in welke gemeente Kruijswijk Jansen raadslid is. Of dat Larson c.s. misschien wél een internet-zoekmachine hebben geraadpleegd. Ja de gedachte komt zelfs op dat Larson c.s. misschien wél gewoon van Necker van Naem te horen hebben gekregen dat Kruijswijk Jansen in buurgemeente Hilversum in de gemeenteraad zit.

Als een van die zaken zich inderdaad heeft voorgedaan, dan kan de door het gewurm van het college wantrouwig geworden burger – driewerf foei! – maar tot één conclusie komen: dan zijn VVD en D66, en dan is dus de gemeenteraad bij de beantwoording van de technische vragen voorgelogen.

Larson: twijfels onmogelijk weg te nemen.

Het ellendige bij dat alles is dit. Wie logisch nadenkt, móét wel tot de slotsom komen dat er nogal wat spreekwoordelijke stront aan de knikker is, maar spijkerhard bewijsbaar is dat niet. Anderzijds is het zo goed als onmogelijk dat burgemeester Larson – de eerstverantwoordelijke in deze zaak – alle twijfels kan wegnemen. Dat heeft ze aan zichzelf te danken door te opereren zoals ze tot nu toe heeft gedaan. Reuzebenieuwd hoe de gemeenteraad dit varkentje gaat wassen.

Eén gedachte op “Stank rond rapport Necker van Naem, dankzij vooral burgemeester Larson”

  1. Stel je dit eens voor. Wijdemeren denkt aan een fusie met Stichtse Vecht om binnen het beleid van de Groene Hart gemeentes te blijven en geen MRA-deelgemeente te worden. Participatieniveau versterken is daarbij een gezamenlijk idee.

    Uit aanbieders wordt Been There Done That geselecteerd. Zij bewezen als enige ruime ervaring te hebben met geslaagde burgerinitiatieven te integreren met het raadswerk. 5000 inwoners actief betrokken, minder Raad van State-zaken. Gevraagde en ongevraagde adviezen in de raad brengen. Minder hakken in het zand.

    Probleempje: de eigenaar is tevens raadslid in Stichtse Vecht. Wat zou onze raad doen? Gaan voor kwaliteit of geen opdracht verstrekken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.