Feitenrelaas blijkt Gatenkaas

Op 2 april kwam het langverwachte Feitenrelaas van de hand van het college  over de gang van zaken rond de vuilstort Groenewoud beschikbaar. In de tijdlijn van dat Feitenrelaas zitten zeer forse hiaten in de communicatie naar de raad onder verantwoordelijkheid van 3 wethouders in 2 jaar.

De gang door het Feitenrelaas en de timing van Raadsinformatiebrieven laat flinke perioden van radiostilte zien in de slagvaardigheid, de besluitvorming en de communicatie naar de inwoners en belanghebbenden.


Kindje van het Feitenrelaas?

Update 5 april 2024, 22.10. Het Feitenrelaas blijkt inmiddels onverwacht een kindbrief te hebben gekregen. De RIB met alleen het Feitenrelaas werd op 2 april toegevoegd aan de ingekomen stukken. Daarop is dit artikel gebaseerd. In een brief van Edwin Bakker van 4 april werd door hem geschreven dat aan de RIB Feitenrelaas ook een brief aan GS was toegevoegd.
Die zat er niet bij toen dit artikel geschreven werd. Downloaden, printen en lezen van de RIB leverde de brief aan GS niet op. Surprise, surprise! Opnieuw downloaden van de RIB Feitenrelaas leverde vanavond wél achter het Feitenrelaas een brief aan Gedeputeerde Staten, ook van 2 april op, hetgeen mij zeer verbaasde. Die wonderbaarlijk verschenen brief van burgemeester Mark Verheijen aan GS had het eind van dit artikel wellicht anders gemaakt. Maar helderziendheid ontbreekt in mijn gereedschapskist. In die nieuwe brief met kenmerk: Z82370/D.418188  van 2 april wordt gewag gemaakt van de motie over Groenewoud en de Polder in de raad en wordt de zorg uitgesproken over de Haarlemse gang der dingen. Wilt u dus weten wat het college aan GS schreef? Download dan opnieuw die RIB. Tot zover de update.


Chemische troep

Het is zinloos om de hele historie weer op te halen. Met zevenmijlslaarzen door de historie van de Vuilstort Groenewoud lopend, komen we het volgende tegen. In de jaren zestig en zeventig werd een grote hoeveelheid chemische troep in diepe putten gestort. Midden jaren zeventig kwam het besef dat we dat maar niet meer moesten doen. Zeker na Lekkerkerk en Gouderak  waar complete woonwijken gesloopt moesten worden omdat ze op een belt waren gebouwd.

Veel gepraat, veel onderzocht, weinig gedaan
De belt Groenewoud.

Tussen 1973, toen de belt gesloten werd, en vandaag is er heel veel gesproken over de belt, heel veel onderzocht en nog eens onderzocht. Het ene onderzoek toonde aan dat rommel uit de belt in de Horstermeer zou opkwellen. Het andere onderzoek sprak dat tegen. Iedereen vond dat er wat moest gebeuren. Maar er gebeurde niets.
Tot dertien jaar geleden  de gemeente, Afvalzorg en Natuurmonumenten de handen ineen sloegen. Er werd hard gewerkt aan een plan om de belt af te dekken en te monitoren. Het geld voor die operatie zou komen uit de opbrengst van 70 waterwoningen in de Kortenhoefse Polder Zuid-Oost. Een aantal bewoners van de Emmaweg (VLEK) sloot zich aan.
Sterker nog, al op 2 maart 2021 ondertekenden Jan Hermsen (VLEK) en Erik Kuiper (Afvalzorg), in de aanwezigheid van wethouder Jan-Jaap de Kloet, de intentieverklaring om grond te verkopen aan Afvalzorg om het plan mogelijk te maken. De gemeente wilde mee werken om bedrijven van de Emmaweg naar de Loodijk te verplaatsen. Iedereen was positief.

Nieuwe raad, nieuwe GS, drie nieuwe wethouders

Op 8 juni 2022 treedt de nieuwe coalitie van DLP, VVD en PvdA/GL aan. In het feitenrelaas is op dat moment de eerste kanteling in de besluitvorming van Haarlem te zien. In het feitenrelaas duikt plotseling de term “natuurinclusief bouwen” op. Ook NNN wordt genoemd door de gedeputeerde Cees Loggen. Natuurmonumenten is nog positief over de plannen. Op 14 september2024  (ruim 3 mnd. later) komt er volgens het Feitenrelaas plotseling een signaal dat de ambtenaren van Noord-Holland negatief gaan adviseren over het plan Groenewoud/Vlek. Ze willen wel saneren (lees de belt toedekken) en van de belt natuur maken. Dat zou doodsteek voor het plan Groenewoud/Vlek/ Afvalzorg met waterwoningen worden.

Vijf maanden radiostilte
Alette Zandbergen (Foto: Douwe van Essen)

Het duurt dan tot 1 februari 2023 (5 maanden!) dat wethouder Zandbergen in de commissie R&E voor het eerst de mededeling doet dat het hele plan op instorten staat in Haarlem (9 min.). Zij zegt het anders, namelijk dat er op 21 februari 2023 een themavergadering over Groenewoud /Vlek/Afvalzorg georganiseerd gaat worden. Nanne Roosenschoon (D66), Esther Kaper (CU) en Rosalie van Rijn (CDA) reageren zeer ongerust.  De wethouder zegt dat Wijdemeren aan het plan vast houdt, maar reageert verder niet. Vijf dagen later treedt zij af als wethouder na 8 maanden wethouderschap!

Van Els Kruijt naar Ron de Haan
Wethouder Els Kruijt. (Foto Douwe van Essen)

Een maand later, na de mededeling van Alette Zandbergen in de raad van 1 februari 2023, stuurt vervangend wethouder Els Kruijt op 5 april 2023  een Raads Informatie Brief (RIB) naar de raad. Zij schrijft dat de gemeente en Afvalzorg herhaaldelijk hebben gevraagd of zij bij het intern thematisch beraad mogen aanschuiven in Haarlem. Dat wordt geweigerd. Een veeg teken.

Wethouder Ron de Haan (Foto: Douwe van Essen)

Els Kruijt houdt Groenewoud maar twee maanden in haar portefeuille, want op 18 april (2 weken later) neemt wethouder Ron de Haan het stokje van haar over in dit (zeer complexe) dossier. In juni 2023 besluiten de oude GS om niets te besluiten, maar een besluit door te schuiven naar het nieuw gekozen college van GS na de provinciale verkiezingen.  Met al die wisselingen weet waarschijnlijk niemand meer waar hij of zij mee bezig is, want ingewikkeld is het!

Kluitje in het riet

Op 3 augustus 2023 stelt DorpsBelangen vragen aan het college over de voortgang van het project Groenewoud onder het nieuwe college van GS. In een RIB antwoordt het college dat de omgevingsdienst een onderzoek heeft gedaan naar de belt en tot de conclusie is gekomen dat er geen urgentie is om de belt te saneren (inpakken). De brief heeft een hoog kluitje in het riet gehalte. Er staan geen acties van Wijdemeren in. Het college wacht gelaten af wat Haarlem gaat doen. Daarna zal het college de raad en de belanghebbenden informeren.

Geen waterwoningen? Nou dan niet. Jammer dan.
Rosan Kocken (GroenLinks) (Foto: Prov. Noord-Holland)

Op 6 december (4 mnd. later) spreken de wethouders van Wijdemeren (allemaal?) met gedeputeerde Rosan Kocken. Zij zegt, volgens het Feitenrelaas, dat er geen woningbouw in de polder komt (ook geen waterwoningen), maar dat sanering van de belt met natuurontwikkeling wél passend is. Je zou verwachten dat deze uitkomst door de wethouder(s) per omgaande met spoed (!) aan de raad, de belanghebbenden en de bewoners zou worden medegedeeld. En onmiddellijk flink actief worden richting GS. Niet dus. Wijdemeren wacht het braaf af, zoals met meer provinciale besluiten en ontwikkelingen.

Niks Groenewoud/Afvalzorg/Vlek

Op 27 februari 2024 (3 maanden na 6 december) stuurt het college een RIB naar de raad waaruit dan voor de raad een gespreksverslag pas iets blijkt van de bijeenkomst op 6 december met de gedeputeerde. In dat gespreksverslag blijkt zonneklaar dat GS op de koers zitten om het plan Groenewoud/Afvalzorg/Vlek de nek om te draaien. Het college stuurde deze informatie niet op eigen initiatief, maar omdat DorpsBelangen en de Christen Unie schriftelijke vragen stelden. Hadden ze niets gevraagd, dan had de raad niets geweten!

(Illustratie Dreamstime)

Daarom is vraag 10 uit de serie vragen wel zeer opvallend, als je schrijft dat je toch in juli én september vorig jaar een RIB over Groenewoud stuurde:

10.
Waarom is de raad (in ieder geval het laatste halfjaar) niet geïnformeerd over de stand van (lopende) zaken betreft Project Groenwoud?

Antwoord: Het college informeert de raad actief rond het dossier Groenewoud. In juli en september 2023 heeft het college u geïnformeerd over de stand van zaken via raadsinformatiebrieven. In februari ontvangt u een nieuwe raadsinformatiebrief.

 

Eén gedachte op “Feitenrelaas blijkt Gatenkaas”

  1. Verbaast me niks gezien het feit dat mijn brief aan wethouder de Haan van 20-2-24 nog niet eens gelezen lijkt te zijn. Ik nam het op voor de VLEK bewoners, die ik maanden eerder koppelde aan het project.
    Ontvangstbevestiging? Nee. Van de LIS gehaald ter bespreking en beantwoording? Nee. Reden: ongewenste inhoud? Censuur? Vergeten door te geven? Gebrek aan capaciteit? Geen reden om een burger=kiezer te antwoorden? Negeren? Het heeft m.i. dus geen enkele zin om nog de raad of B&W aan te schrijven .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.